Page 8 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 8

KAMERAER I IDRÆTSHALLERNE    ”Som en af de første i Danmark har Holbæk Kommune sat kameraer op i alle kommunale idrætsanlæg for at
    følge med i, om alle de tider, der er booket i anlæggene, også bliver brugt.” Ja ja, der er Tårnby også med, men
    forskellen på Holbæk og Tårnby er at alle data fra kameraerne er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
    Og der er mulighed for at trække informationer frem lige efter de parametre man måtte ønske sig. Om man
    vil søge på alle, eller blot en enkelt hal, om man vil søge på tider over dagen, eller kun om aftenen, om man
    vil vide noget om hele hallen eller kun på en specifik idrætsgren - der er et utal af muligheder! Data ligger på
    4 sider, som man kan bladre imellem. Det er faktisk meget interessant, og skulle det have interesse, så se med
    her: https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/aktivitetsmaaling-i-idraetsfaciliteter/aktivitetsmaaling

                  Eller endnu lettere: http://kortlink.dk/2922g             STATUS PÅ HELHEDSPLAN


             KASTRUP LYSTBÅDEHAVN

     Alle indsendte bidrag samt forslagene fra workshoppen er blevet vendt og bliver inddraget i forbindelse
     med udarbejdelse af den plan, der skal udgøre et inspirations- og visionsoplæg til Kommunalbestyrelsen
     og borgerne i Tårnby kommune.


     Udkastet til en Helhedsplan for Kastrup Ny Lystbådehavn vil blive offentliggjort i forbindelse med det bor-
     germøder der skal afholdes om planen til foråret 2021.

     Efter borgermødet vil planen blive tilrettet i henhold til diverse input på borgermødet og derefter frem-
     sendt til politisk godkendelse.


     Når planen er endeligt godkendt vil I, som primære interessenter, blive indkaldt af Kultur- og Fritidsafde-
     lingen til et møde, hvor planen præsenteres og drøftes.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12