Page 11 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 11

ONLINE QUIZ GIVER FÆLLESSKAB


                       PÅ AFSTAND
    Efter nedlukningen startede     ikke kan tale sammen. Vi kan    om vi sidder hver for sig, har vi jo
    Cafe Klubånd i Beder-Malling    kun høre quizmasterne, Christine  brug for at mærke hinanden og
    Idrætsforening en daglig online   Winding-Lauritzen og hendes     grine sammen. Og så ville vi gerne
    quiz med præmier fra det lokale   mand Jesper Dahl Kjeldgaard. Bag synliggøre de lokale virksomhe-
    erhvervsliv. Nu quizzes der et   det hele sidder endnu en frivillig,  der,” siger Christine Winding-Lau-
    par gange om ugen ved hjælp af   Anders Strømkjær Hansen, der er   ritzen, foreningsudvikler i BMI og
    app’en Kahoot, et webinarsystem   webinar-vært.            DGI Østjylland.
    og frivillige quizmastere.
                      Hvordan skal man da også vide,   Den 17. marts 2020 gik Café
    Naaarrj, jeg tabte igen! ’Lærer An- hvem Lise Nørgaard selv mente   Klubånd i luften med den første
    dersen’, ’Lauras Køkken’ og ’Tåle- var det lykkeligste par i Matador?  LokalKahoot, og så gik det slag
    rIkkeKødrand’ vandt. Hvem skulle Eller hvad Hr. Stein gav Maud som i slag med en ny quiz hver aften.
    have troet, at Beder og Malling   tak for hjælpen efter hans flugt?  Først efter 28 dage blev kadencen
    med i alt ca. 10.000 indbyggere                     sat ned, så der nu er LokalKahoot
    huser sådan nogle Matador-nør-   Lige efter nedlukningen af landet  hver lørdag kl. 20.55 samt på
    der? Og hvem gemmer sig mon     11. marts gik Christine Winding-  jævnlige bonusaftener, hvor der er
    bag navnene?            Lauritzen sammen med en af de    særligt gode præmier.
                      frivillige i Café Klubånd, Henny
    Denne aftens LokalKahoot med    Møller, der bl.a. står for Facebook- De første quizzer handlede om
    Café Klubånd i Beder-Malling    gruppen Beder-Malling Bazaren    lokalhistorie og den lokale natur.
    Idrætsforening (BMI) handler om   og det lokale erhvervsnetværk.   Men senere er temaerne blevet
    Matador. Med 32 spørgsmål er det Sammen skruede de en online      bredere, bl.a. tv-serien Friends,
    den længste af de 31 online quiz-  quiz sammen på app’en Kahoot og   aprilsnare gennem tiden, Dron-
    zer, de indtil nu har haft. Og nogle kontaktede det lokale erhvervsliv  ning Margrethe, Beverly Hills
    af spørgsmålene er svære… jeg    for at bede dem sponsere præmier.  90210, og nu altså Matador.
    ender i bunden.
                      ”Vi ville holde fast i det sammen-       (Sakset fra www.dgi.dk)
    Sjovt er det til gengæld, selv om  hold og fællesskab, vi oplever til
    vi knap 40 deltagende husstande   daglig, og lave noget sjov. Selv


      VIDSTE DU


         AT...


        FÆLLESKONTORET TILBYDER LÅN AF PROJEKTOR?     Vi har to projektorer hvis der er behov for at smide noget op på en skærm. Man kan bruge en hvid væg og
     ellers har vi også et lærred.


     Vi kan også levere en bærbar computer med, hvis der er behov for det.
   6   7   8   9   10   11   12