Page 9 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 9

INSPIRATION TIL HELHEDSPLAN


            KASTRUP LYSTBÅDEHAVN II

     Første spadestik ved Skanderborg Søbad


     Fredag den 9. oktober 2020 blev første
     spadestik taget til det nye søbad i Skander-
     borg. Visionen er et rekreativt mødested
     med plads til foreningslivet med et fokus
     på universelt design og arkitektur af høj
     kvalitet.


     Der skal i alt sættes 160 betonpæle i
     Skanderborg sø, ovenpå disse skal det nye
     søbad på 1.500 m2 ligge.

     Spektrum Arkitekter har tegnet facilite-
     ten som er på 171 m2, en facilitet med to
     bassiner og en tribune til ophold og ud-
     spring. Under tribunen bliver der plads til
     grejopbevaring fx stand up paddel boards
     og polokajakker. Indenfor kommer der til
     at være et multirum til forskellige aktivite-
     ter, omklædning- og toiletfaciliteter samt
     sauna, så vinterbaderne kan komme ind og
     varme sig før den står på det kolde gys.

     På den nordlige side af søbadet, kommer
     turistbåden Dagmar til at få fast kajplads
     med nye forberede adgangsforhold.
      VIDSTE DU


         AT...


        FÆLLESKONTORET HAR EN MØNTTÆLLER TIL LÅNS?


     En mønttæller kan være god til arrangementer hvor der kommer mange kontanter ind.


     Det går tjept at få talt op, og letter det efterfølgende arbejde i banken. Så den er til til stor
     gavn og glæde for såvel kassereren (og sådan en skal man jo nurse!) som banken.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12