Page 5 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 5

TIDLIGERE VINDERE AF
     2019          ÅRETS UNGDOMSFORENING

                       2017

     Rollespil i Rygomgaard
     Rollespil i Ryomgaard blev                       2014
     fremhævet for, på trods af blot   FDF K9 Nørrebro
     at have eksisteret i et enkelt år,  FDF K9 Nørrebro fremhæves     Red Barnet Ungdom i Randers
     at have opnået imponerende     bl.a. for, at de gennem en række  På rekordtid har frivillige fra
     aktivitetsniveau.De havde på    projekter og samarbejder har    Red Barnet Ungdom Randers
     fornemmeste vis fået flere unge   haft succes med at gøre en for-   oplyst hundredevis af skolebørn
     med i fællesskabet ved at ud-    skel lokalt på Nørrebro samt at   om mobning og organiseret
     nytte et hul i aktivitetstilbuddet,  engagere mange børn og unge i   aktiviteter for byens asylbørn.
     samt sørger for at de unge føler  arbejdet – foreningsaktive såvel  Indsatsen udløste førstepladsen
     medejerskab og bliver mere     ikke foreningsaktive.        i DUFs foreningspris 2014.
     modige og selvsikre.

                       2016
                       Rollespilsfabrikken
                       Rollespilsfabrikken løb med
                       prisen Årets Ungdomsforening
                       for projektet Orkerne Kommer!
                       På bare halvandet år skal de få   2013
                       5.000 nye unge til at spille rol-
                       lespil og skaffe 500 nye medlem-  Sammenslutningen af Unge
                       mer til foreningslivet.
                                         med Handicap
                                         Sammenslutningen af Unge
                                         Med Handicap vandt forenings-
                       2015                prisen i 2013 for deres projekt,

     2018                KFUM-Spejderne i Tommerup      hvor 30 unge med forskellige
                                         handicap blev uddannet til at

                       På fire år har KFUM-Spejderne    gå forrest som rollemodeller for
     Holbæk- og Regstrupspej-      i Tommerup skabt et lokalt     andre unge.
     derne fra Danske Baptisters     kraftcenter til gavn for andre
     Spejderkorps            foreninger og lokalsamfundet.
     Holbæk- og Regstrupspejderne    Det sikrede dem prisen som
     blev særligt fremhævet for at    Årets Ungdomsforening 2015.     2012
     styrke det lille lokalsamfund
     i Regstrup gennem projektet                       FDF Hedehusene
     Grønne hjerte. Baptistspejderne                     Vinderne af foreningsprisen i
     gjorde en relativ lille forening                    2012 var FDF Hedehusene, der
     til samlingspunkt i et lokalsam-                    vendte en håbløs situation med
     fund med 2.000 indbyggere med                      en nedbrændt hytte til en ny
     åbne udendørsaktiviteter for                      naturbase til glæde for skoler,
     alle der ønsker at deltage.                       plejehjem og FDF’erne.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10