Page 2 - Nyhedsbrev november 2020 nr.51
P. 2

Online foredrag:

                                         KEND JERES KERNE
                                         OPGAVER I FORENINGEN!


                                         På DM i foreningsudviklings-
                                         konferencen i september 2016
                                         blev de deltagende foreninger,
                                         der skal igang med DM-for-
                                         løbet, introduceret til at sætte
                                         fokus på deres kerneopgaver.
                                         Anders Sceneca udfordrer
                                         foreningerne på hvad deres
                                         kerneopgave er. Selv om det er
                                         fire år siden er indholdet ganske
                                         aktuelt alligevel.
                                         Det er DGI som står for arran-
                                         gementet.


                                         Tjek det ud på Youtube her:

                                          http://kortlink.dk/292pd


           MULIGHEDER FOR LEDEREN I


             HJEMMET I CORONA TIDER
     Podcast:              Podcast:              Podcast:


     Sådan tager I godt imod nye     Sådan skaber I en inkluderen-    Sådan tiltrækker I nye med-
     medlemmer              de og åben forening         lemmer med aktiviteter i
                                         naturen
     Hvordan skaber I en god vel-    Bliv klogere på, hvordan I kan   Over halvdelen af danskerne
     komst, så nye medlemmer       åbne foreningen for grupper,    foretrækker at være i naturen og
     hurtigt sluses ind i fællesskabet?  der ikke har en baggrund i     i parker, når de dyrker motion.
     Hør om Stevnsgade Basketballs    foreningslivet, og hvordan I ge-  For foreninger er der et stort
     velkomstpakke, om ideen i en    nerelt gør indstigningen lavere.  potentiale i naturtræning, som
     Buddy-ordning og om, hvorfor    Hør bl.a. om senstarterhold for   kan tilpasses den enkelte. Bliv
     vi danskere generelt kan have    voksne nybegyndere og om,      klogere på, hvordan I sætter
     lidt svært ved at være hjælp-    hvordan Solbjerg IF gør det let   naturtræning i gang, og hør om
     somme over for nye.         for ildsjæle at sætte aktiviteter i  erfaringerne fra Hou og Om-
                       gang hurtigt.            egns Idrætsforening.

      http://kortlink.dk/292ph      http://kortlink.dk/292pr      http://kortlink.dk/292pu
   1   2   3   4   5   6   7