Page 11 - Nyhedsbrev april 2020 nr. 48
P. 11

• At man ikke må samles flere end  rekvisitter (fx ketcher eller golfkøl-
    10 personer             ler), anbefaler Sundhedsstyrelsen  • Udendørsaktiviteten bør foregå i
    • At man skal holde en afstand på  at der så vidt muligt benyttes   mindre grupper
    2 meter til andre personer     personlige rekvisitter. Hvor dette  • Der skal være adgang til det sted
    • At man er særlig opmærksom på ikke er muligt, skal der være sær-   eller anlæg, hvor udendørsaktivi-
    håndhygiejne – brug håndsprit,   skilt opmærksomhed på rengøring teten foregår (kommunerne kan
    hvis der ikke er mulighed for at  af fælles kontaktflader, hver gang  have særlige restriktioner, som
    vaske hænder med vand og sæbe    en person afslutter brugen af en  skal respekteres).
    • At host eller nys sker i albuen el- rekvisit.            • Medlemmer af forening/klub
    ler i et papirlommetørklæde     • Det forudsættes, at klubhuse og  møder op omklædt og tager hjem
    • At man skal holde sig hjemme,   fælles badefaciliteter stadig ikke er efter endt udendørsaktivitet.
    hvis man har symptomer som fx    tilgængelige.            • Vær opmærksom på de særlige
    feber, hoste, muskelømhed – og gå                    risikogrupper som defineret af
    straks hjem selv ved milde symp-  Hvis man som forening vælger af   Sundhedsstyrelsen.
    tomer                afholde udendørs idrætsaktivite-
    • Hvis der i forbindelse med træ-  ter, så opfordrer DIF desuden til,       (Sakset fra www.dif.dk)
    ning og brug af faciliteter benyttes  at det sker inden for disse rammer:             PRØV AT STÅ ET MARATHON!
     Ny forskning viser, at du kan forbrænde hundredvis af kalorier ekstra hver dag. Det eneste du behøver
     at gøre, er at stå op på arbejdet – i stedet for at sidde. Faktum er, at hvis du står tre timer pr. arbejdsdag i
     en måned, så svarer det til et helt maratonløb i forbrændte kalorier. Desuden reduceres risikoen for type
     2-diabetes, højt blodtryk og hjerte- og karsygdomme.


     StandUp Marathon er en webapplikation som holder styr på hvor mange timer du står op, hvor mange
     ekstra kalorier du forbrænder sammenlignet med hvis du havde siddet – og hvilken afstand det svarer til i
     et fiktivt maratonløb i New York. Det er desuden gratis.


                       (Sakset fra www.staples.dk & https://standupmarathon.se/dk_da/map)
   6   7   8   9   10   11   12