Page 3 - Nyhedsbrev april 2021 nr.53
P. 3

NY FESTIVAL PÅ AMAGER


                   - TRODS CORONA    Det kan synes optimistisk at starte som København fortjener en stor
    en ny festival op på et tidspunkt,  årlig festival, fortæller festiva- – Vi vil gerne lave en bred main-
    hvor corona pandemien ikke helt   lenspresseansvarlige Jonas Nybro  streamfestival med et stærkt inter-
    har sluppet sit tag i Danmark –   og fortsætter:           nationalt lineup for folk i alderen
    og ikke mindre optimistisk, når                     25 til 35 år.
    det handler om en stor tredages   – Publikum fortjener det, musi-
    festival med en kapacitet på 30.000 kerne fortjener det, stage crewet  Amager Park er valgt som lo-
    personer, to scener og et program  fortjener det, de frivillige fortjener kation, da stedet både er smukt
    med flere internationale topnavne  det, bryggerierne fortjener det,  beliggende og befinder sig i cykel-
    og ialt omkring 25 bands og soli-  og ikke mindst de københavnske   og gåafstand fra indre København,
    ster. Det er ikke desto mindre det,  restauranter, som vil være rigt  og ellers tager det 10minutter med
    den nystartede festival ØreSound  repræsenterede på festivalen. Og  metroen. Og så er arrangørerne
    gør.                i stedet for at begynde i det små,  fuldt bevidste om, at corona sta-
                      vil vi gerne lægge hårdt ud. Vi har  digfindes, fortæller Jonas Nybro.
    Festivalen kommer til at finde sted haft masser af tid til at planlægge
    på Tiøren og Femøren på Amager   festivalen under pandemien, og   – Alle de andre festivaler skal
    i dagene 12.-14. august.      vi vil gerne være med det første  omstille sig til at være corona-fe-
                      år, man kan holde store festivaler  stivaler. Vi har aldrig prøvet andet
    – Vi vil gerne være med til at   igen.                end at arrangere under corona, og
    kickstarte musiklivet, når Dan-                     hvis vi ender med at skulle aflyse
    mark åbner op igen. Folk hungrer  København er i forvejen kendt    i år på grund af restriktioner, så
    efter festivaler, vi er selv vokset  for festivaler som Copenhell og  holder vi festivalen næste år. Og
    op med festivaler, og jeg tror, at  Distortion, men det er festivaler  folk kan selvfølgelig bruge billet-
    alle danskere har været på festival  med musikalske nicheprofiler som ten til næste år.
    mindst én gang i deres liv.Det er  henholdsvis metal og elektronisk
    en indgroet del af vores kultur. Vi  musik, påpeger Jonas Nybro. Øre-     (www.øresoundfestival.dk)
    synes, at en by, der er så kulturel  Sound vil gerne favne bredere.
   1   2   3   4   5   6   7   8