Tilskud

Tilskud & ansøgninger

Foreningsregnskaber:

Fra 2019 skal man uploade foreningens regnskab til kommunens Foreningsportal. Hvis foreningen ikke ønsker at uploade deres årsregnskab skal der som minimum uploades et tilskudsregnskab hvor kommunens tilskud skal fremgå og hvad det er brugt til. Tilskudsregnskabet skal ligeledes være underskrevet af den samlede bestyrelse.

Dette gøres ved at logge ind på foreningsportalen, og trykke på det røde ikon i venstre side ”Forening” og vælge fanen dokumenter. Stå i indsend dokumenter og tryk gennemse og find det dokument som skal uploades og tryk tilføj. Husk at sætte flueben i ”Dokument er offentligt tilgængeligt”. I dokumenttype vælges års- eller tilskudsregnskab. Herefter skal det tilføjede regnskab indsendes ved at trykke på Indsend. Det indsendte regnskab bliver herefter offentligt tilgængeligt på Foreningsportalen når administrator har godkendt det.


Foreningsportalen:

Søger du efter en bestemt forening, så brug kommunens Foreningsregister til at finde frem til lige præcis den type aktivitet du leder efter. Registret finder du HER!

 

Fritidsavisen er en tryksag som senest udkom i 2021 med en beskrivelse af den enkelte forening, adresser, kontaktoplysninger med mere. Selvom den har nogle år på bagen er den ikke helt uddateret, da mange af vores foreninger er ganske stabile, og fortsat eksisterer. Se Fritidsavisen HER.

 

 

Booking af faciliteter:

Ved hjælp af Tårnby Kommunes bookingsystem til møde- og idrætsfaciliteter kan foreninger, som hører hjemme i Tårnby Kommune online booke kommunens faciliteter. Tårnby kommunes bookingsystem finder du HER hvorefter du klikker på søg/book i venstre side!

 

 

Børneattester:

Folketinget har vedtaget en lov om børneattester. Den pålægger alle  foreninger, som enten modtager tilskud eller benytter kommunens lokaler, én gang årligt at underskrive (foreningens formand) og indsende "Erklæring om indhentelse af børneattest" til Børne- og Kulturforvaltningen. I dag foregår det elektronisk og du finder et link dertil her HER.

 

Kursustilbud

Følg nedenstående link til Københavns Omegns Idrætssammenslutninger, hvor du kan finde tilbud om kurser, information om idrætsklinik og leje af KAI's hoppeborg etc.

www.kaisport.dk

 

Ansøgningsfrister kan ses her!


 

 

Opstart af ny forening?


Hvad skal der til, hvad er reglerne og hvordan kommer man i gang? Du kan få inspiration HER!


Når du er nået så langt, at duj er klar til at lave vedtægterne til din forening, så kan du jo gøre brug af DGIs "Vedtægtsgenerator"! Den finder du HER.  Det tager cirka 15-30 minutter, så har du et sæt færdige vedtægter i hånden.

Tårnby Forenings Råds Foreningspris

Tildeles en forening, enten som anerkendelse for gennemførelsen af et særligt prisværdigt initiativ eller projekt, der går ud over foreningens traditionelle aktivitetsform eller -område, eller som anerkendelse af et forbilledligt foreningsarbejde gennem en årrække.


Et samarbejdsinitiativ eller -projekt mellem flere foreninger kan også komme i betragtning.


Prisen kan tildeles en forening, en afdeling heraf eller en kreds af foreninger, hvor mindst en af foreningerne er medlem af Tårnby Forenings Råd.


Prismodtageren nomineres af Tårnby Forenings Råds Priskomité, som meddeler resultatet til Foreningsudvalget.


Tårnby Forenings Råds "Foreningspris" er stiftet i 1989.


Tårnby Kommunes Foreningslederpris

Tildeles en foreningsaktiv, der på frivillig basis har gjort en bemærkelsesværdig indsats i en forening hjemmehørende i Tårnby Kommune.


Prismodtageren nomineres af Tårnby Forenings Råds Priskomité, som meddeler resultatet til Foreningsudvalget.


Tårnby Kommunes "Foreningslederpris" er stiftet i 1989.

Mesterskabsindstilling KTIS

Tårnby Kommune værdsætter dygtige idrætspræstationer og vil fra gerne hædre idrætspræstationer ved en reception på Tårnby Rådhus.

Kriteriet for at deltage er at en person eller et hold, hjemmehørende under KTIS, har vundet et danmarksmesterskab, europamesterskab, verdensmesterskab eller måske har vundet en medalje ved OL.

Der er ingen aldersbegrænsning!

Klubberne i Tårnby Kommune skal hjælpe ved at indberette oplysninger om personen eller holdet som skal deltage i receptionen på Rådhuset.

Indstillingen skal være KTIS i hænde senest 15/2 og skemaet hertil finder du HER!


Årets idrætspriser KTIS

Tårnby Kommunes idrætspris, Tårnby Kommunes idrætslederpris & KTIS Årets Fund uddeles een gang årligt efter indstilling fra foreningerne. Indstillingsskema findes HER!


Initiativpuljen

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner.

Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter.

Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år.

Puljen er p.t. på kr. 200.000,-.


Udviklingspuljen

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m.

Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter.

Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper.

Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet.

Puljen er p.t. på kr. 50.000,-.


For begge puljer gælder, at der skal anvendes et ansøgningsskema som findes på kommunens hjemmeside samt HER, De fremsendte ansøgninger skal være begrundede og budget skal vedhæftes. Der skal også vedhæftes foreningens senest godkendte regnskab.


Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: tli.uk@taarnby.dk

Ansøgningsrunder for begge puljer: 1. marts, 1. maj, 1. september, 1. november hvert år.

KAN VI BRUGE HINANDEN?


Kultunaut er kommunens foretrukne side til at annoncere kulturelle begivenheder på. Alle kan oprette sig som brugere og herefter indtaste arrangementer. man gerne vil gøre opmærksom på. Herefter vil de - udover at kunne ses siden - også dukke op på forsiden af kommunens hjemmeside, hvor der er en fast boks med ”Det sker i Tårnby”. Tjek www.kultunaut.dk!


Der står storskærme placeret rundt i kommunen, 14 steder i alt, blandt andet på biblioteket, i biografen og i Sundhedshuset, hvor alverdens informationer tikker henover. Informationer som altså når ud til rigtigt mange mennesker. Vil man gerne gøre opmærksom på et arrangement, så kan man også få dette annonceret denne vej - og uden at det koster noget! Skriv til Carsten Vilhelmsen på

CBV.HB.UK@taarnby.dk og fortæl hvad det drejer sig om, så aftaler I hvornår og hvor længe ”annoncen” skal køre, og om det skal være på alle skærme eller kun nogle bestemte.


Stjerner i Natten løber af stablen hvert år i løbet af foråret. En række foreninger plejer at deltage, og der er altid plads til flere. Var det noget for jer så skriv endelig til Jacob på Naturskolen på ns.uk@taarnby. dk. Tjek dato på www.stjernerinatten.dk!


Amager Fotoklub er en forholdsvis ny klub, men alligevel utroligt meget om sig. De tilbyder, at stille op for foreninger, der måtte have et ønske om at få taget billeder i.f.m. et arrangement. Så sender de en fotograf (under forudsætning af af de kan) som sørger for at få taget en samling kvalitets billeder.


Skolen I Virkeligheden (https://skolenivirkeligheden.dk/taarnby) er en portal i skolevæsenet, hvor foreningerne kan gå ind og oprette tilbud til gavn og glæde for skolen. Lærerne søger løbende på portalen for at finde gode og interessante tilbud. Her er altså en mulighed for at oplyse skolebørnene om ens aktivitet og samtidig måske hverve et kommende medlem. Der er mulighed for at tage sig betalt for aktiviteten, da den skal henlægges i tidsrummet typisk kl. 1200-1600, og dermed arbejdstid for de fleste.

Fonde & legater


Fundraising.how er et website hvor foreninger og klubber kan få hjælp til at søge fonde. Der er en række artikler der giver gode ideer til hvordan og hvad man kan søge, og så er der også en betalingsdel hvor man for kr. 1700,- kan få tilsendt en målrettet oversigt over brugbare fonde til et konkret projekt man måtte have.


https://www.fundraising.how/da-dk


Artikler:

https://www.fundraising.how/da-dk/artikler/foreninger/legater-og-tilskud-til-foreninger-og-organisationer


Blog om fundraising:

https://www.fundraising.how/da-dk/blog