Ikke-idræts foreninger

FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning

Tårnby Forenings Råd

Medlemsforeninger

Forretningsudvalget

AK Viking (Atletklubben Viking)       

Christian Bærensen, 2824 5618

kringle3@gmail.com - www.akviking.dk

 

Amager Biavler Forening

Jesper Johnsen - jesper.johnsen@gmail.com

www.amagerbi.dk

 

Amager Folkedansere

Lotte Youden, Lotte@dentalservice.dk - 2982 5667

www.amagerfolkedansere.dk

 

Amager Fotoklub

Michael Oxkjær, 2081 6108

mail@amagerfotoklub.dk - www.amagerfotoklub.dk

 

Amager Fugleforening   

Jørn Dreier, 2821 3698, jdreier@live.dk

 

Amager Harmonikaklub

Jan Baage - jan@baage.dk

www.amagerharmonikaklub.dk

 

Amager Kabareten

Formand Kai Nissen, 6181 3661, k.nissen.hvidovre@gmail.com

Kasserer Svend-Aage Petersen, 2671 6376, svaap@post11.tele.dk

 

Amager Marineforening                     

John Rasmussen - jorras61@gmail.com

www.amagermarineforening.dk

 

Amager MiniRace

Mark Schiller, formand@amagerminirace.dk

www.amagerminirace.dk

 

Amager P96 (Petanqueklubben af 1996)

Steen B. Hansen - formand@p96-amager.dk

www.p96-amager.dk

 

Amager SlægtsForskere

Hans Jørgen Rasmussen, amagerslaegt@gmail.com   

www.amagerslaegt.dk

 

Amager Square Dancers

Marianne Rusz - mr@ddf.dk

www.amagersquaredancers.dk 

 

Amager Video Klub (AVK)

Klaus Buron - klaus@buron.dk

www.amagervideoklub.dk

 

Amagerlands Fjerkræavlerforening

Connie Baagøe, Connie.baagoe@gmail.com

www.amagerland.dk

 

Amagerlands Numismatiske Forening

Steen Jakobsen - steen@trillegaarden.se

https://anf-mont.dk

 

Amagerteatret

Helle Myhre - info@amagerteatret.dk

www.amagerteatret.dk

 

American Car Club Copenhagen

Formand Dennis Berthou - formand@acc.dk

www.acc.dk

 

AOF Amager

Skoleleder Tom Nielsen - info@aof-amager.dk

3251 1495 - www.aof-amager.dk

 

Bedre Psykiatri, Amager afd.

Tommy Rasmussen, 2757 5333, tommy@onedropzendo.dk

www.bedrepsykiatri.dk

 

Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

Lis Schneevoigt, Langbakken 3, 2770 Kastrup - 3251 4840

bevartaarnby@gmail.com

 

Billard Klubben Amager B-K-A

Formand Kaj Dronninggaard, 5052 0425, kaj.dronninggaard@gmail.com

www.b-k-a.dk


Blixen Klub Tårnby

Lise Gehler, gehler@email.dk, 2274 2365

www.blixenklub.dk/taarnby

 

Brandvæsenets Musikforening

Steen Øst Jacobsen, 2024 2649, steen@oest-jacobsen.dk

www.brandmusik.dk

 

Brevdueforeningen Tårnby

Jørn Boklund, boklund@post5.tele.dk

Nybøl Alle 7A, 2770 Kastrup

 

CISV Amager (Childrens International Summer Villages)

Winnie Ramsing, Skyttehøj 58, 2770 Kastrup, 3252 2797

winnie.ramsing@cisv.dk -  www.cisv.dk

 

Crossroad gospel

Winnie Johansson - 2682 8585

hjerterum@hotmail.com - www.crossroadgospel.dk

 

Dansk Blindesamfund - kreds Storkøbenhavn Syd

Helene Bendiksen - 7024 0307 - hbe@blind.dk

www.blind.dk

 

Dansk Cyklist Forbund Tårnby

Per Jacobsen, Kastrupvej 258 2mf, 2770 Kastrup

perjac@youmail.dk - www.dcf.dk

 

Dansk Fragt- og Banemærke Klub (DFBK)

Jan Hartvig Petersen 2321 3561

janogmona@gmail.com -  www.fragtmaerker.dk

 

De Grønne Pigespejder, Tårnby Gruppe

Ulla Riber, Teglkåsvej 30, 2770 Kastrup - 3252 9818

ca6anette@pigespejder.dk - www.pigespejder.dk

 

Den Indiske Kultur Forening

N.K.Bihal, Tejn Allé 6, st.th., 2770 Kastrup, 3251 5518

rajnibehl@yahoo.com - www.dikf.dk

 

Dyrenes Mindegrave

Lene Brodd, Violens Kvarter 12, 2990 Nivå, 3888 1693

lene_brodd@hotmail.com - www.dyregrave.dk

 

Eksperimenterende Danske Radioamatører - Amager Afd.

Steen Gulstorff, 4097 3942

info@oz7amg.dk - www.oz7amg.dk

 

FDF Korsvejen

Hanne Præst Pedersen - happ1606@gmail.com

www.fdfkorsvejen.dk

 

FDF Tårnby

Julie Egholm - j_egholm@yahoo.dk

www.fdf.dk/taarnby

 

Filteforeningen TOVA

Formand Lone Andresen, 3023 2196, lone@ndresen.co

 

Foreningen Fælledhestene

Maj Line Agerskov Berg, 2683 5546, faelledhestene@gmail.com

www.faelledhestene.com

 

Foreningen Norden

Terkel Spangsbo, Hyben Allé 43, 2770 Kastrup - 3251 0873/4038 0450

spangsbo@tdcadsl.dk

 

Frie Børnehaver i Tårnby

Søren Roger Hansen, Vestbirk Alle 38, 2770 Kastrup

soren.roger@sas.dk

 

Hamsat Samaa Al Taqafa - digt- & poesiforening

Abed Al Hafiza, 2238 2214

hamsat@outlook.dk

 

Historiske Engelske Danse

Inge Aakilde, 2032 4993, iaakwal@gmail.com

www.historiskeengelskedanse.dk

 

Hundeforeningen af 1970 - Amager Agility

Elin Pedersen, Biens Allé 31, 2300 København S, 3259 2684

stefelin@post3.tele.dk - http://www.hf70.dk

 

Høreforeningen Tårnby lokalafdeling

Liselotte Nielsen, Englandsvej 282, st. th., 2770 Kastrup

3250 9061 - hh@nielsen.mail.dk

 

Ildsjælene

Simon Brøns, 3123 4035, info@ildsjaelene.dk

www.ildsjaelene.dk

 

Kastrup Søbadere

Helle Brøcher - kastrupsoebadere@jubii.dk

 

Kastrup Søspejder

Bjarne Gislason, Cypres Allé 24, 2770 Kastrup, 3251 8468 - 6135 4037

hygomgislason@gmail.com - www.kastrupsøspejder.dk

 

Kastrupgårdsamlingens Venner

Formand Ninna Feldvoss, 3251 3140

post@kastrupgaardvenner.dk  www.kastrupgaardvenner.dk

 

KFUM-Spejderne,  Vestamager Gruppe

Michael Rosenquist, Holdkærsager 125, 2770 Kastrup, 4081 9948

michaelrosenquist@gmail.com www.vestamager.dk

 

Kløver Ole Wass Spejdergruppe - DDS

Gruppeleder Magnus Rydahl

mrydahl10@hotmail.com - www.klow.dk 

 

Kastrup-Tårnby Kvindelige Gymnastikforening (KTKG)

Helle Bennick, Hyben Allé 20, 2770 Kastrup - 3251 2652

formand@ktkg.dk - www.ktkg.dk

 

Kastrup-Tårnby Pensionistforening

Knud Madsen, Diesen Alle 11, 2791 Dragør

 

Lions Club Kastrup Tårnby

John Lyck - kastrup-taarnby@lions.dk

 

Lisbeth Klubben

Carl-Aage Hansen, ullacarl@webspeed.dk

 

Mc. De uenige

 

Motionsforeningen København

Karen Lintner, Kessel Allé 7, 2791 Dragør - 3251 3185

k.b.lintner@stofanet.dk - www.motionsforeningen-koebenhavn.dk

 

Musikforeningen Sneglen

Bjarne Holm, bmangorholm@gmail.com


Mænds mødested Tårnby

Per Eilertsen, mjpe.3636@gmail.com

4096 3795

 

Natteravnene

Ved Diget 28

www.kastrup-oe.natteravnene.dk

 

Noahs Ark/Babelstårnet

Grethe Hamborg, Kastruplundgade 3, 2770 Kastrup - 3250 9972, 3250 4822

grbh@km.dk - www.kastrup-kirke.dk

 

NTK - Amager's Tennisklub (Nøragersminde Tennis Klub)

Carsten Quistgaard, Gedstedvej 10, 2770 Kastrup, 3252 4788, 4033 6838

cquistgaard@hotmail.dk - www.ntk-amager.dk

 

Parkinson Klub Amagerland

Simon Dixon, 5128 7999, simondixon272@gmail.com

 

Pugad

Einer Lyduch, Corneliusmindevej 8, 2770 Kastrup, 3252 3183

el@pugad.org - www.pugad.org

 

Schæferhundeklubben,  Kreds 2

Henning Visholm, Finderupvej 71, 2770 Kastrup, 3251 3175

hcvisholm@gmail.com - www.schaeferkreds2.dk

 

Skytteforeningen "Pilen af 1927"

Merethe Sørensen, 2118 5371

pilen1927@hotmail.dk - www.pilen-1927.dk

 

Socialdemokratiet i Kastrup

Jan Rosenfeldt Jakobsen - 2019 2400

rosenfeldt38@gmail.com

 

Socialdemokratiet Tårnby Kreds

Morten Hellsten

anytamager@gmail.com

 

Soroptimist International Kastrup-Tårnby

Jytte Crusell, 2070 7393, jytte.crusell@hotmail.com

http://www.kastruptaarnby.soroptimist-danmark.dk

 

Stifinderne Amager Division – DDS

Formand Merete Holst, Amager Landevej 276, 5135 6377

mereteoglars@vip.cybercity.dk - www.stifinderne.net

 

Tømmerup Sportsrideklub (TSR)

Maria Jansson, tsr@tspr.dk

www.tspr.dk

 

Tårnby Bladforening

Per From Pedersen, anpeped@gmail.com

www.taarnbybladet.dk

 

Tårnby Kreativ Klub

Henriette Hansen, Kullebakken 1, 2770 Kastrup, 6071 6128

henhansen@adr.dk

 

Tårnbykoret

Jette Schrøder, 2081 5644

formand@taarnbykoret - www.taarnbykoret.dk

 

Tårnbymalerne

Rene Lagermand, Rhodesiavej 46, 2770 Kastrup, 4082 2774,

rlagermand@os.dk  - www.taarnbymalerne.dk

 

Tårnby Skakklub

Ebbe Klitgård, Kollundvej 28, 2770 Kastrup, 3251 5363

ebbek@ruc.dk

 

Tårnby Teater

Flemming Olsen, 2941 4223, flemming@taarnbyteater.dk

www.taarnbyteater.dk

 

Ullerup Linedance

Vibeke Petersen, Tømmerupvej 158, 2791 Dragør, 5133 5242

ulleruplinedance@c.dk - www.ulleruplinedance.dk

 

Vestamager Gymnastikforening for børn

Katja Vesterskov, Ingstrup Alle 34B

vagymnastik@gmail.com

 

Visens Venner Amagerland

Tom Aggerholm, tomaggerholm@gmail.com

www.vvpa.dk

 

Ældre Sagen

Anne-Grethe Kragerup, 2629 8016

agkragerup@gmail.com - www.aeldresagen.dk

 

 

Formand

Terkel Spangsbo

Kasserer

Annelise Holm

Best.medlem

Jesper Elimar

Best.medlem

Britta Wilsen

Best.medlem

Winnie Ramsing

Best.medlem

Michael Rosenquist

Best.medlem

Mark Schiller

Suppleant

Lis Schneevoigt

Suppleant

Carl Aage Hansen

TFR har til formål:


- At varetage fælles interesser for foreninger i Tårnby Kommune.

- At formidle kontakt mellem kommunens foreninger.

- At arrangere fællesmøder, konferencer o.l., samt at vejlede i foreningsarbejdet.

- At indsamle oplysninger om foreningernes arbejde og publicere dette.

- At påtage sig opgaver, der tjener til støtte og fremme for foreningsarbejdet og befolkningens fritidsinteresser.

Michael Pedersen Kan fanges tre gange om ugen på kontoret, typisk i tidsrummet kl. 0900-1300. Mailen tjekkes dagligt og man er også altid velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren.


Sekretæren